Heeft de regionale competitie toekomst?

Ondanks het grote succes van de regionale wedstrijden in 2013 is het nu al ruim een half jaar erg stil rondom SSKN regionale (jeugd)wedstrijd en de Stichting sportklimmen Nederland (SSKN). Dit vraagt om een uitleg over de huidige stand van zaken en de plannen voor deze wedstrijden en de activiteiten van de SSKN.

Nadat in september 2012 de SSKN is opgericht is er hard gewerkt aan de voorbereidingen en organisatie van de SSKN Regio Competitie 2013, met in totaal 24 regionale wedstrijden. Voor BAZ (Bouldering Aan Zee) deed de SSKN de coördinatie van de 2 wedstrijden op het strand van Scheveningen.

Met de NKBV zijn gesprekken gevoerd om met de SSKN Regio Competitie, het gemis van een regionale competitie binnen de wedstijdstructuur van de NKBV in te vullen.

2013 een succesvol jaar ….

De SSKN Regio Competitie 2013 bestond uit 4 regionale competities.

Hieraan hebben 179 jeugd en 79 volwassenen, aan 1 of meerdere competities deelgenomen. Aan het boulderevent BAZ namen ruim 500 deelnemers uit Nederland en omringende landen deel.

Naar ons inzien een groot succes en een enorme groei voor de klimsport, met veel potentie om de (wedstrijd)sport nog verder te laten groeien.

Financieel minder rooskleurig …..

Helaas was het financieel wat minder rooskleurig en heeft de SSKN de Regio Competitie 2013 met een flink verlies afgesloten waarbij nog mag worden toegevoegd dat de tijdsinvesteringen niet zijn meegenomen, terwijl aantal van de organisatoren hieraan ruim 20 uur per week hebben gewerkt.

Om een groter verlies te voorkomen en om de SSKN Regio Competite te kunnen blijven organiseren heeft de SSKN  een nieuw voorstel opgesteld naar de klimhallen voor het wedstijdseizoen 2014.

Dit voorstel is door de meeste klimhallen heel enthousiast ontvangen en veelal direct geaccepteerd. De weg lag open om in 2014 de wedstrijden te kunnen organiseren.

Ayers Rock, De Geus, Klimhal Amsterdam (Sloterdijk), Mountain Network, Rock Steady en Monte Cervino gingen akkoord met het SSKN voorstel om de deelnemersgelden 50/50 te verdelen. Voor de SSKN voldoende om in ieder geval uit de kosten blijven (zonder vergoeding voor de organisatie).

Spelbreker ……

Maar helaas De Klimmuur (met in iedere regio 3 hallen) liet duidelijk weten niet akkoord te gaan met het SSKN voorstel en wilde alleen meewerken op de voorwaarden zoals deze in 2013 golden.

Voor de SSKN zal dit tot een nog groter financieel verlies betekenen.

Bovendien heeft de Klimmuur besloten een eigen competitie op te zetten; “de lente jeugd competitie”  en hiermee het begin van een landelijke structuur voor de Regio Competitie in Nederland te saboteren.

Deze beslissing van de Klimmuur heeft ook voor gezorgd dat de data van de wedstrijden tot op heden nog niet zijn vastgesteld.

De SSKN betreurt het dat anno 2014 in Nederland nog steeds partijen zijn die niet geloven dat de klimsport in Nederland alleen een toekomst heeft wanneer alle partijen samenwerken!

2014 en verder …

De SSKN is samen met de klimhallen Ayers Rock, Rock Steady, De Geus, Klimhal Amsterdam (Sloterdijk), Mountain Network en Monte Cervino, die hebben verklaard wel mee te doen aan de SSKN Regio Competitie 2014 zich heel goed bewust dat de toekomst van de klimsport ligt in het succes van de breedtesport en dus in laagdrempelige wedstrijden en competities.

Ondanks dat de SSKN Regio Competie 2014 (nog) geen doorgang zal vinden, wil de SSKN door met de ontwikkeling van de wedstrijdstructuur.

De SSKN onderzoekt daarom de mogelijkheden voor een interregionale competitie voor de jeugd dit najaar.  Niet als opvolging van de SSKN Regio competitie, maar nu even als een tussenstap en “tijdelijke” vervanging van de regionale wedstrijden.

Wie helpt ons mee ….

Om dit voor elkaar te krijgen hebben wij wel extra klimhallen in de andere regio’s nodig en extra handen nodig van mensen die zich graag willen en kunnen inzetten voor de organisatie en het begeleiden van de (inter)regionale sportklimwedstrijden.

Dit kan zijn de coördinatie van de wedstrijden zelf, het jureren van de wedstrijden (geen ervaring nodig) of achter de schermen te helpen met het opzetten van een marketingplan en het werven van fondsen, subsidies en sponsorgelden.

Mocht je interesse hebben of mee willen denken neem dan met ons contact op via: info@sskn.org