Bestuur

Het bestuur houdt toezicht op het nastreven van de gestelde doelen van de stichting. De bestuurders hebben een gezamenlijk beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de strategieën en plannen die de centrale organisatie zich stelt.

Het bestuur bestaat per 12 april 2013 uit:

Reindert Lenselink
Voorzitter 

Marion de Jong
Secretaris

Roberto Vegh
Penningmeester

Jeffrey Ligtvoet
Technisch bestuurslid en tevens dagelijks bestuur

Jeroen Bliek
Technisch bestuurslid