Missie/Visie

Missie

De Stichting SportKlimmen Nederland tracht duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan met verschillende partijen, waardoor er mogelijkheden worden gecreëerd om activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren welke ten goede komen aan onze doelen. Hierdoor creëren wij mogelijkheden om de klimsport op duurzame wijze te verbreden, te professionaliseren en te promoten. Wij staan voor een klimsport die men op veilige wijze kan beoefenen en waarbij iedereen op elk niveau stapsgewijs aan wedstrijden moet kunnen deelnemen.

 

Visie

Samen staan we sterk en kunnen we meer voor elkaar krijgen dan als individu. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan, kunnen we elkaar ondersteunen en hoeft niet één ieder zelf alle specialismen, middelen en diensten in huis te hebben of zelf te ontwikkelen.

Het opzetten, ontwikkelen en uitbreiden van een brede basis in sportklimwedstrijdstructuur biedt een basis waarop een duurzame organisatie kan worden ontwikkeld. Dit geeft mogelijkheden om zich te specialiseren in de organisatie van sportklimwedstrijden en evenementen. Wij creëren zodoende voldoende body om draagvermogen te bieden aan nieuw te ontwikkelen activiteiten.

Door ons te richten op de breedtesport en daarmee de regionale wedstrijden creëren wij een groot bereik in de sportklimwereld en daarbuiten. Hierdoor kunnen wij veel mensen bereiken en over de mogelijkheid beschikken om een groot netwerk op te bouwen van vrijwilligers, sponsoren, professionals als deelnemers en geïnteresseerden.

Meer over de organisatie
Meer over onze doelen
Meer over ons ontstaan