Partners

Zonder onze partners kunnen wij onze doelen niet nastreven. Omdat zij voor ons van onschatbare waarde zijn, zetten wij onze partners graag in de spotlights.

 

Ontwerp en realisatie:

Het ontwerp voor onze website, logo’s en het drukwerk heeft niet kunnen ontstaan zonder onze partnerschappen met Toek Design, RM Webcreaties en Kim Eijkelhof.

 

Logo’s

Kim Eijkelhof heeft samen met de oprichter van de SSKN in 2007 al het logo ontworpen voor de Regio Jeugd Kampioenschappen. Toen zij gevraagd werd om het logo voor onze stichting te ontwerpen heeft ze, in haar enthousiasme, geen moment getwijfeld. In overleg met Kim Eijkelhof, Toek Design en RM Webcreaties zijn we uitgekomen op het ontwerp van ons logo. Het logo van de SSKN heeft een strakke, professionele en zakelijke uitstraling met het licht speelse design van een klimgreep.

Het belang van een klimgreep is voor een sportklimmer onbeschrijfelijk, het is een bouwsteen in zijn hobby, passie, sport en lifestyle. Dit zelfde belang heeft de SSKN in het structureren, het verbreden en het promoten van de wedstrijdsport in Nederland. Het zakelijke belang is te vinden in de partnerschappen die wij willen aangaan met de onze partners, waarbij we streven naar een win-win situatie voor beide partijen. Het speelse element is terug te vinden in de laagdrempelige en vrijblijvende visie waarop de regionale wedstrijden zijn opgezet en van waaruit wij willen brainstormen met betrekking tot de nog (door) te ontwikkelen plannen en ideeën. Hierbij streven wij naar een strakke professionele benadering in de organisatie van de klimwedstrijden, die door ons worden georganiseerd.

 

Website

Met onze visie en logo in zijn achterhoofd heeft Pepijn van der Linden (Toek Design), met zijn kennis en ervaring op het gebied van ontwerp en user experience, zich ingezet voor het ontwerp en de structurering van onze website. Hierbij heeft Robin Moggré zijn input gegeven met betrekking tot het ontwerp en de grenzen van de technische haalbaarheid. Deze input is een zeer welkome toevoeging geweest.  Tijdens en na het ontwerpproces heeft hij ervoor gezorgd dat onze website vanuit het ontwerp ook is gerealiseerd tot de website waar u op dit moment gebruik van maakt.

 

Drukwerk

Vanuit de ontwerpen van de website die Pepijn van der Linden (Toek Design) voor ons heeft opgeleverd, heeft hij ook de opdracht gekregen om het drukwerk voor ons te verzorgen. De visitekaartjes en posters zijn door hem ontworpen met als uitgangspunt dezelfde visie als die van het logo en de website. De visitekaartjes en posters komt u ongetwijfeld tegen in de klimcentra of in ons contact.