Categorieën

Er worden in de klimsport, regionaal en (inter)nationaal, twee categorie indelingen aangehouden. Voor de (inter)nationale wedstrijden wordt er een leeftijdscategorie indeling aangehouden. Voor de regionale wedstrijden houden we deze leeftijdscategorie indeling aan bij de jeugd. Bij de volwassenen houden we een niveau categorie indeling aan. Deze niveau categorie indeling is gebaseerd op het klimniveau van de deelnemers zodat ook beginnende klimmers en klimmers met een lager niveau worden gestimuleerd om ook aan deze wedstrijden mee te doen.

Deze categorie indelingen zijn als volgt:

Leeftijdscategorieën (onderverdeeld in Dames/Heren):
categorie Senioren (≥20 jaar)
categorie Junioren (18/19 jaar)
categorie A (16/17 jaar),
categorie B (14/15 jaar)*,
categorie C (13/14 jaar)* en
categorie D (12 jaar en jonger).

* In Nederland zijn deze categorieën bij de nationale wedstrijden samengevoegd in de categorie: B/C

Niveau categorieën (onderverdeeld in Dames/Heren):
categorie A (niveau 7a+ en hoger),
categorie B (niveau 6b-6c),
categorie C (niveau 5b/c-6a) en
categorie D (niveau 4-5a/b).

Bij de nationale wedstrijden worden de deelnemers ingedeeld in de leeftijdscategorieën en onderverdeeld in de jeugd competities en senioren wedstrijden. Hierin is een overlapping ingebracht, zodat het een niet al te grote stap is om van de jeugd wedstrijden door te stromen naar de senioren.

De leeftijd wordt berekend vanaf het geboorte jaar. Oftewel ben je in 2000 geboren dan wordt je in 2013 ingedeeld in categorie C 13 jaar, zie onderstaand tabel.

In Nederland zijn de categorieën B en C voor de nationale jeugd competities samengevoegd. Hierdoor hebben we bij de nationale jeugd wedstrijden de categorieën junioren, A en B/C. De categorieën Junioren en categorie A mogen deelnemen in zowel de nationale jeugd competitie en NJK (als ze zich hiervoor plaatsen) als in de senioren competitie en NK (als ze zich hiervoor plaatsen).

Om overzicht te creëren in de verschillende categorieën per wedstrijd hebben we deze in een tabel gezet:

Meer over sportklimmen
Meer over veiligheid
Meer over wedstrijdklimmen
Meer over puntentellingen