Veiligheid

De klimsport kan zo veilig worden beoefend als men zelf wil. Grote risico’s kunnen worden genomen in het soleren. Maar de risico’s kunnen ook bijna worden verwaarloosd door het topropen in een klimhal. Het belangrijkste bij het klimmen is het bewust blijven van de risico’s en deze met respect te behandelen. Hoe vaak iets ook goed is gegaan er zijn altijd factoren die een situatie gevaarlijk kunnen maken. Automatisme en nonchalance lijken hierbij de grootste gevaren in de klimsport.

Wanneer je als klimmer alle regels in acht neemt en zorgt voor een gedegen cursus, opleiding en/of voorbereiding zijn de risico’s gering en meestal kleiner dan de meeste andere sporten.

Voor een overzicht of het melden van een (bijna) ongevallen ga naar: klimongevallen.nl
Voor meer informatie over veiligheid in de klimsport bezoek het kenniscentrum

Belangrijke tips:

  • Opleiding, weet wat je doet en waar je mee bezig bent. Experimenten en uitproberen is goed, maar doe dit in een gecontroleerde omgeving, waarin de risico’s zijn afgedekt. Zorg dat je het materiaal en de technieken die je gebruikt ook kent, of spijker ze bij. Lees ook de gebruiksaanwijzing, het gaat tenslotte om het leven van jou en/of je klimpartner. Laat geen twijfel bestaan over het kennisniveau van jou en je klimpartner.
  • Controle, houd elkaar in de gaten en voer alle controles uit. Zorg dat het materiaal goed is bevestigd en goed wordt gebruikt. Doe een buddy check voorafgaand aan elke klim.
  • Heb vertrouwen in jezelf, je klimpartner en je materiaal. Mocht hierover twijfel bestaan, los dit dan eerst op alvorens verder te klimmen.
  • Communicatie, zorg dat er van te voren afspraken zijn gemaakt over wat ieders wensen en eisen zijn en wat het plan is voor die dag of dat moment. Weet hoe je naar elkaar communiceert, ook met gebaren wanneer je elkaar niet kan verstaan. Bij twijfel of ontevredenheid spreek dit dan uit.

Meer over sportklimmen
Meer over lifestyle
Meer over werken op hoogte
Meer over wedstrijdklimmen